Dermatochirurgia

Zabieg usunięcia zmiany skórnej w znieczuleniu miejscowym. Jedyny ból u pacjenta występuje w momencie podania leku znieczulającego. Jest to iniekcja podskórna wykonywana w miejscu przeprowadzania zabiegu. Po niej Pacjent nie odczuwa żadnego bólu, następnie po wykonaniu zabiegu zakładany jest opatrunek. Pacjent otrzymuje pisemną instrukcję odnośnie postępowania z raną. Dostaje również receptę z antybiotykiem do stosowania miejscowego celem uniknięcia infekcji rany. W zależności od lokalizacji zabiegu, zdjęcie szwów następuje po jednym do trzech tygodni. Zdjęcie szwów uwzględnione jest w cenie zabiegu. W ten sposób usuwane są zmiany skórne nowotworowe, bądź takie które wymagają weryfikacji histologicznej, ponieważ swym wyglądem lub przebiegiem budzą wątpliwości o charakterze onkologicznym. Należą do nich: znamiona barwnikowe, wszelkiego rodzaju nowotwory skóry w tym raki podstawnokomórkowe, kolczystokomórkowe, czerniaki i inne.

  • W badaniu zawarta jest cena badania histologicznego. Aczkolwiek w trakcie histologicznej oceny zmiany może okazać się, że istnieje potrzeba wykonania dodatkowych barwień celem dokładniejszego określenia charakteru zmiany. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, koszt badania zwiększa się o dodatkowe 200 zł. Opłata ta uiszczana jest w dniu zdjęcia szwów.